ติดต่อเรา

งานทะเบียน

ตั้งอยู่ที่  อาคาร 3  ชั้น 1 ห้อง ทะเบียน

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

3  ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

เบอร์โทร. 042-221538  ต่อ 304

อีเมล์ : -