ประเภท : กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก...

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ [อ่าน : 185 ครั้ง]

ผู้บริหารองค์กรจัดหางาน Kokusa...

ผู้บริหารองค์กรจัดหางาน Kokusai Business เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ [อ่าน : 255 ครั้ง]

การใช้รถใช้ถนนให้ถูกกฎจราจร เพ...

การใช้รถใช้ถนนให้ถูกกฎจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ [อ่าน : 197 ครั้ง]

นิทรรศการและพิธีเปิดศูนย์ประสา...

นิทรรศการและพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา [อ่าน : 200 ครั้ง]

เปิดทำการเรียนการสอนประจำปีการ...

เปิดทำการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 1/2561 วันแรก [อ่าน : 156 ครั้ง]

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปวส.1 แผน...

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปวส.1 แผนกช่างไฟฟ้าฯและช่างเชื่อม [อ่าน : 152 ครั้ง]

จุดเทียนปัญญา

จุดเทียนปัญญา [อ่าน : 149 ครั้ง]

ภาพกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรม จริ...

ภาพกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนปวช.1 [อ่าน : 164 ครั้ง]

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำ...

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนปวช.1 [อ่าน : 149 ครั้ง]

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้มีการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 [อ่าน : 156 ครั้ง]

การประชุมครู บุคลากรทางการศึกษ...

ในวันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้มีการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา... [อ่าน : 114 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้...

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 251 ครั้ง]

พิธีรับเกียรติบัตรผู้สำเร็จการ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ณ ห้องอุดรธานี ฮอลล์ ศู... [อ่าน : 157 ครั้ง]

มีกิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีทั้งหมด 13