ประชาสัมพันธ์ โครงการเข้าวัดสวดมนต์ ดู ประชาสัมพันธ์ โครงการเข้าวัดสวดมนต์ทั้งหมด
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓...

ณ วันโพธิ์สมภาร จังหวัดอุดรธานี [อ่าน : 61 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเข้าร่วม...

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระพจน์ ปรีพูล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมื... [อ่าน : 56 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ โครงการเลือกตั้งนายก อวท. 64 ดู ประชาสัมพันธ์ โครงการเลือกตั้งนายก อวท. 64ทั้งหมด
โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนัก...

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดย องค์การนักวิ... [อ่าน : 74 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการ udtc. สวดมนต์เจริญจิตภ...

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 65 ภาพลงในอัลบั้ม: โครงการ UDTC สวดมนต์เจริญจิตภาวนา (วันท... [อ่าน : 92 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้เพิ่...

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและอำลาสถานศึกษา 4 ชม. · วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. องค์การ... [อ่าน : 69 ครั้ง]

โครงการ udtc. ส่งเสริมคุณธรรมอ...

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 8.15 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดย องค์การนักวิชาชีพในอ... [อ่าน : 53 ครั้ง]