ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา

ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

งานปกครอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กำหนดเวลาการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. โดยจะมีการเข้าแถวร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.00 น.

เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 1. เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาชายทั้งระดับปวช. และปวส.
  1.1 เสื้อ เชิ้ตคอตั้งแขนสั้นสีขาวเกลี้ยงผ่าอกตลอดมีสาบเสื้อติดกระดุมสีขาวมีกระเป๋าด้านซ้าย1 กระเป๋า (ระดับปวส. เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวผูกเนคไทสีกรมท่ามีตราวิทยาลัย) 

        1.2 กางเกง ทรงสากลสุภาพสีกรมท่า (สำหรับปวส. สีกรมท่าหรือสีดำ) มีห่วงสำหรับสอดสายเข็มขัดปลายขาไม่กว้างหรือแคบเกินไปผ้าเรียบไม่รัดรูปไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์หรือกางเกงทรงยีนส์หรือผ้าหนาคล้ายยีนส์
        1.3 เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดเป็นโลหะตราวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเท่านั้น
        1.4 รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้นชนิดมีเชือกผูกสีดำล้วนไม่มีลวดลาย (ห้ามสวมรองเท้ากีฬาหรือรองเท้าที่มีลวดลายรองเท้าแฟชั่นหรือรองเท้าสวมชนิดต่างๆที่ผิดระเบียบมาเรียนหรือติดต่อราชการเด็ดขาด)
        1.5 ทรงผม ให้ตัดผมทรงนักเรียนหรือรองทรงด้านหลังมองเห็นตีนผม

 1. เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาหญิงทั้งระดับปวช. และปวส.
  2.1 เสื้อเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยงผ้าไม่บางเกินสมควรผ่าอกตลอดมีสาบที่อกแขนปล่อยยาวเพียงข้อศอก (ระดับปวส. เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวผูกเนคไทสีกรมท่ามีตราวิทยาลัย)
  2.2 กระโปรงสีกรมท่าหรือสีดำไม่มีลวดลายแบบกระโปรงป้ายข้างธรรมดาข้างเดียว (สำหรับปวส.) หรือมีจีบด้านหน้า 2 จีบด้านหลัง 2 จีบ (สำหรับปวช.) ไม่สูงกว่ากึ่งกลางสะบ้าหัวเข่าเกิน 5 ซม.
  2.3 เข็มขัด สายเข็มขัดหนังสีดำขนาด 35 ซม. หัวเข็มขัดโลหะมีเครื่องหมายวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเช่นเดียวกับนักศึกษาชาย
  2.4 รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำปลายมนไม่มีลวดลายส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. ไม่สวมถุงเท้า (ห้ามรองเท้าแฟชั่นทุกแบบ)
  2.5 ทรงผม ห้ามดัดหรือแต่งทรงผมถ้าผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย
  - ให้นักศึกษาทั้งหญิงและชายสวมชุดฝึกงาน / เสื้อฝึกงานได้เฉพาะเวลาฝึกปฏิบัติในโรงงานเท่านั้น
  - ห้ามใส่เครื่องประดับที่ไม่จำเป็นเช่นตุ้มหูกำไลหรือสายเชือกสีต่างๆ ฯลฯ
 2. การปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
  3.1 นักเรียนนักศึกษาต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษาและพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อขอตรวจหรือติดต่อเรื่องใดๆจะต้องแสดงบัตรเสมอ
  3.2 นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงและรับฟังโอวาทข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาทุกคน
  3.3 ในช่วงเวลา 07. 00-08. 00 น. ห้ามนักเรียนนักศึกษารับประทานอาหารที่โรงอาหารถ้าตรวจพบและจับได้จะทำประวัติไว้ถ้าเกิน 2 ครั้งจะเชิญผู้ปกครองมาทำประวัติไว้ถ้าหลายครั้งต้องสั่งพักการเรียน
  3.4 การแต่งกาย ถ้าแต่งกายชุดเสื้อขาวจะต้องแต่งกายเรียบร้อยเสื้อเข้าในขอบกางเกง (ไม่ให้ดึงเสื้อปิดเข็มขัด) ถ้าเป็นเสื้อฝึกงานจะต้องเป็นชุดฝึกงานของวิทยาลัยฯ 4 มีป้ายสถานศึกษา สีเสื้อของเเต่ละระดับ มีชื่อ นามสกุล และแผนกช่างให้ชัดเจน (ห้ามมีอักษรใดๆ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านหลัง หรือส่วนใดๆ ของเสื้อโดยเด็ดขาด)
  3.5 กางเกง ห้ามใส่กางเกงที่มีรอยประชุนที่หัวเข่าหรือส่วนใดๆของตัวกางเกงมากเกินปกติและสีกางเกงที่อ่อนไปจากเดิมมากเกินไป
  3.6 ทรงผมนักเรียนนักศึกษา จะต้องเป็นแบบรองทรงด้านหลังมองเห็นตีนผมด้านข้างเปิดตามสมควรด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 ซม. นักเรียนนักศึกษาหญิงไว้ผมทรงสุภาพถ้าผมยาวให้รวบไว้ให้เรียบร้อย
  3.7 สีผม นักเรียนนักศึกษาชาย–หญิงผมสีดำถ้ามีสีอื่นต้องเป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้น
 3. การตัดคะแนนความประพฤติของงานปกครองวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเพิ่มเติมจากระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติเพื่อพิจารณาลงโทษนักเรียนนักศึกษาของกรมอาชีวศึกษาพ.ศ. 2534
  4.1 ครู-และครูปกครองแผนกฯมีสิทธิ์ว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนนักศึกษาและสามารถตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละ 5 คะแนนหรือนำตัวส่งงานปกครองของวิทยาลัยฯ
  4.2 นักเรียนนักศึกษาที่ผิดระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯจะได้รับใบตักเตือนจากครูและทำประวัติไว้จะต้องถูกตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนนถ้าได้รับใบตักเตือนครบ 3 ครั้งจะเชิญผู้ปกครองมาพบและทำทัณฑ์บนนักเรียนนักศึกษาผู้นั้นถ้ายังฝ่าฝืนอีกจะเสนอพักการเรียนต่อไป
  4.3 นักเรียนนักศึกษาคนใดที่กระทำผิดระเบียบวินัยหลายครั้งติดกันจะไม่ได้รับการบริการใดๆจากทางวิทยาลัยฯเช่นการออกใบรับรองความประพฤติการขอกู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษา
  4.4 นักเรียนนักศึกษาที่กระทำความผิดกฎหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดถ้าปรากฏว่าศาลมีคำสั่งให้นักเรียนนักศึกษาผู้นั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
  4.5 ถ้ามีความผิดกรณีอื่นๆอันจะทำให้สถานศึกษาเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่ว่ากรณีใดๆสถานศึกษาจะพิจารณาสั่งพักการเรียนหรือให้ย้ายสถานศึกษา
  4.6 นักเรียนนักศึกษาผู้ใดถ้าหน่วยสารวัตรนักเรียนตรวจจับได้ในสถานที่ไม่เหมาะสมนักเรียนนักศึกษาผู้นั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาขอกู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป
  4.7 นักเรียนนักศึกษาที่นำรถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณวิทยาลัยฯจะต้องจัดทำระเบียนประวัติและบัตรประจำตัวสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคนเมื่อขอตรวจสอบจะต้องนำมาแสดงได้