ติดต่อเรา

 งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง
 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 โทรศัพท์ 0-4222-1538 ต่อ 226
 โทรสาร 042-240031, 042-246038


 website : www.udontech.ac.th
 facebook : www.facebook.com/udontech.ac.th