ประชาสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดู ประชาสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนทั้งหมด
fix it center ช่วยเหลือน้ำท่วม...

fix it center ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดอุดรธานี ได้ออกช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี 62 [อ่าน : 100 ครั้ง]

fix it center 62 อบต.หมากหญ้า...

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี [อ่าน : 77 ครั้ง]

fix it center 62 เทศบาลกุดจับ

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี [อ่าน : 131 ครั้ง]

fix it center 62 เทศบาลนครอุดร...

fix it center62 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี [อ่าน : 127 ครั้ง]

fix it ICT

fix it center ICT ปีงบประมาณ2562 [อ่าน : 109 ครั้ง]

fix it center ช่วยเหลือน้ำท่วม...

fix it center อาชีวะอาสาช่วยเหลือน้ำท่วม บ้านนาแซ อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [อ่าน : 107 ครั้ง]

กิจกรรม งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดู กิจกรรม งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนทั้งหมด
fix it center อาชีวะอาสาร่วมสู...

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ศูนย์ fix it center (แบบถาวร) อาชีวะอาสาร่วมสู้ Covid 19 จิตอาสาสร้างเครื่องฆ... [อ่าน : 44 ครั้ง]

fix it center ศูนย์แบบถาวร ช่ว...

fix it center ศูนย์แบบถาวร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย ชุมชนบ้านดอนหวาย จังหวัดอุดรธานี [อ่าน : 31 ครั้ง]

fix it center ช่างพันธ์ R ซ่อม...

fix it center ช่างพันธ์ R ซ่อมทั่วไทย อาสาล้างแอร์ 1,000 เครื่องทั่วกรุงเทพฯ [อ่าน : 23 ครั้ง]

DLTV

การดำเนินการสำรวจสื่อการเรียนการสอนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม DLTV [อ่าน : 28 ครั้ง]

fix it center จังหวัดเคลื่อนที...

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน บริการออกซ่อม จังหวัดเคลื่อนที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี [อ่าน : 122 ครั้ง]

fix it center ทำดีเพื่อพ่อ

fix it center ทำดีเพื่อพ่อ [อ่าน : 212 ครั้ง]

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพ...

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี [อ่าน : 223 ครั้ง]

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพ...

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.วังทอง อ.บ้านดุง [อ่าน : 182 ครั้ง]

ข่าวสาร งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดู ข่าวสาร งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนทั้งหมด
fix it center อาชีวะอาสาช่วยเห...

fix it center ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดอุดรธานี ได้ออกช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี 62 [อ่าน : 99 ครั้ง]

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์

fix it center อาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2561 [อ่าน : 69 ครั้ง]

fix it center ช่วยเหลือน้ำท่วม...

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน กิจกรรมอาชีวะอาสาช่วยเหลือน้ำท่วม บ้านนาแซ อ.เสลภูมิ จังหวัดร... [อ่าน : 113 ครั้ง]

fix it center PM2.5

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน กิจกรรมอาชีวะอาสาช่วยเหลือลดฝุ่นละอองให้ชาว จ.สมุทรปราการ [อ่าน : 91 ครั้ง]

ประเมิน Fix it Center (ถาวร)

ประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์ถาวร ประจำจังหวัดอุดรธานี [อ่าน : 103 ครั้ง]

ภาคีเครือข่ายของเรา

ภาคีเครือข่ายของเรา บริจาค สิ่งของที่ไม่ใช้ให้กับนักเรียนนักศึกษานำมาฝึกซ่อม [อ่าน : 20 ครั้ง]