ประเภท : ข่าวสาร งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
fix it center อาชีวะอาสาช่วยเห...

fix it center ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดอุดรธานี ได้ออกช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี 62 [อ่าน : 124 ครั้ง]

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์

fix it center อาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2561 [อ่าน : 106 ครั้ง]

fix it center ช่วยเหลือน้ำท่วม...

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน กิจกรรมอาชีวะอาสาช่วยเหลือน้ำท่วม บ้านนาแซ อ.เสลภูมิ จังหวัดร... [อ่าน : 170 ครั้ง]

fix it center PM2.5

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน กิจกรรมอาชีวะอาสาช่วยเหลือลดฝุ่นละอองให้ชาว จ.สมุทรปราการ [อ่าน : 124 ครั้ง]

ประเมิน Fix it Center (ถาวร)

ประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์ถาวร ประจำจังหวัดอุดรธานี [อ่าน : 133 ครั้ง]

ภาคีเครือข่ายของเรา

ภาคีเครือข่ายของเรา บริจาค สิ่งของที่ไม่ใช้ให้กับนักเรียนนักศึกษานำมาฝึกซ่อม [อ่าน : 38 ครั้ง]

มีข่าวสาร งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนทั้งหมด 6