ประเภท : ประชาสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
fix it center ช่วยเหลือน้ำท่วม...

fix it center ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดอุดรธานี ได้ออกช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี 62 [อ่าน : 130 ครั้ง]

fix it center ช่วยเหลือน้ำท่วม...

fix it center อาชีวะอาสาช่วยเหลือน้ำท่วม บ้านนาแซ อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [อ่าน : 138 ครั้ง]

fix it center 62 เทศบาลกุดจับ

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี [อ่าน : 175 ครั้ง]

fix it center 62 เทศบาลนครอุดร...

fix it center62 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี [อ่าน : 162 ครั้ง]

fix it ICT

fix it center ICT ปีงบประมาณ2562 [อ่าน : 142 ครั้ง]

fix it center 62 อบต.หมากหญ้า...

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี [อ่าน : 110 ครั้ง]

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2563 Fix it Center สำนักความร่วมมือ มีประชาสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ทั้งหมด

มีประชาสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนทั้งหมด 6