อ่างล้างมือเท้าเหยียบ ต้านโควิด 19

กิจกรรม งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วัน ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563, เวลา 10:51 น. 29 ครั้ง รัตน์ติกา

https://drive.google.com/drive/folders/10-bHK_hf0v3pCLdbFU9nGwdOClOLd3ZV?usp=sharing

รูปภาพประกอบ :