จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในวัดป่าบ้านตาด

กิจกรรม งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วัน ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563, เวลา 11:49 น. 22 ครั้ง รัตน์ติกา

https://drive.google.com/drive/folders/10NwouHC9lFIjU1Vk3kEVVNsgGVKpccf4?usp=sharing