ประเภท : ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานและร่วมลงนามMOU ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) [อ่าน : 142 ครั้ง]

โครงการลงนามความร่วมมือ

โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีกับบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) [อ่าน : 151 ครั้ง]

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 2