ประเภท : ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานและร่วมลงนามMOU ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) [อ่าน : 76 ครั้ง]

โครงการลงนามความร่วมมือ

โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีกับบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) [อ่าน : 81 ครั้ง]

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 2