ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-221538

โทรสาร 042-240031,042-246038

website : www.udontech.ac.th

facebook : www.facebook.com/udontech.ac.th