ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบก...

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้จัดโครงการศึกษาดูงานที่บริษัท บิ๊กวันโอเวอร์ซี จำกัด... [อ่าน : 204 ครั้ง]

โครงการอบรมเสริมศักยภาพในการเป...

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบ... [อ่าน : 300 ครั้ง]

มีภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 2