ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมแผนกวิชา ดู กิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด
Youtube

Engine [อ่าน : 930 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
โครงการอาชีวอาสาช่วยเหลือผู้ปร...

31 กรกฎาคม 2560 [อ่าน : 688 ครั้ง]

โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่...

วันที่ 28 ธ.ค.2560 - วันที่ 3 ม.ค.2561 [อ่าน : 636 ครั้ง]

ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะและพนั...

2/2560 [อ่าน : 541 ครั้ง]

นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
ชุดเครื่องยิงลูกปิงปองเพื่อสุข...

2/2560 [อ่าน : 763 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การแก้ปัญหานักศึกษาอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง โดยใช้การ์ตูนช่วยสอน ในรายวิชาเครื่องปรับอากาศและทำความเย... 1/2560[อ่าน : 857 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักศึกษาไม่ส่งงาน ในรายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ รหัส 3100-0109 2/2560[อ่าน : 680 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักศึกษาไม่ส่งใบงาน โดยวิธีแบบยอมรับข้อตกลง ในรายวิชากลศาสตร์เครื่องกล รหัส 2101-2007 ปีการศึกษา 2/2560[อ่าน : 1244 ครั้ง]