ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสารตามนโยบาย "คนพร้อม รถพร้อม" ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2561

บริการวิชาการ วิชาชีพ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:30 น. 428 ครั้ง นายฐิติพงศ์

โครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 วันที่ 1 -7 ธันวาคม 2560

ระยะที่ 2 วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2560

ระยะที่ 3 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561