โครงการอาชีวอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัด สกลนคร

บริการวิชาการ วิชาชีพ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:46 น. 496 ครั้ง นายฐิติพงศ์

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทีมอาชีวะอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีทีม ฟิกอิท เซ็นเตอร์ ออกช่วยเหลือในการรับซ่อมเคื่องใช่ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ ซ่อมแซม บ้านที่ได้รับความเสียหารโดยมีครูและนักเรียนนักศึกษา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างก่อสร้างนอกจากนี้ยังได้การรับบริจาคสิ่งของน้ำดื่มจากคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยนำไปมอบให้ศูนย์รับบริการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560โดยมี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เป็นประธานในการรับมอบ