ประเภท : ประชาสัมพันธ์แผนก
ช่างกลสาขาน่าเรียน

เรียนไปไม่ตกงาน [อ่าน : 1197 ครั้ง]

ข่าวช่างกล

ตลาดแรงงาน ต้องการแรงงานสายอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นช่างกลโรงงาน ร้อยละ 50 [อ่าน : 824 ครั้ง]

ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงานเรียนแล้วไปทำอะไร [อ่าน : 799 ครั้ง]

มีประชาสัมพันธ์แผนกทั้งหมด 3