แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อจบหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ

- วิศวกรการชื่อม

- ช่างประกอบ (ช่างฝีมือ)

- ผู้เชี่ยวชาญงานเชื่อม

- ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม

- ศึกษาต่อในระดับปริญญา