ติดต่อเรา

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรภายใน 411