ประเภท : กิจกรรมแผนกวิชา
หุ่นยนต์แขนกลเชื่อมอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 481 ครั้ง]

ศิษย์เก่ามอบเครื่องมือให้แผนกว...

ขอบคุณศิษย์เก่า [อ่าน : 434 ครั้ง]

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น...

2560 [อ่าน : 1797 ครั้ง]

โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูประจำแ...

ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 732 ครั้ง]

การเชื่อมสแตนเลส

2560 [อ่าน : 504 ครั้ง]

เทคนิคการเชื่อม

2560 [อ่าน : 520 ครั้ง]

มีกิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด 6