ประเภท : กิจกรรมแผนกวิชา
หุ่นยนต์แขนกลเชื่อมอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 486 ครั้ง]

ศิษย์เก่ามอบเครื่องมือให้แผนกว...

ขอบคุณศิษย์เก่า [อ่าน : 437 ครั้ง]

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น...

2560 [อ่าน : 1808 ครั้ง]

โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูประจำแ...

ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 758 ครั้ง]

การเชื่อมสแตนเลส

2560 [อ่าน : 507 ครั้ง]

เทคนิคการเชื่อม

2560 [อ่าน : 527 ครั้ง]

มีกิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด 6