ติดต่อเรา

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 042-221538 ต่อ 308,309