ประเภท : กิจกรรมแผนกวิชา
VDO การพันมอเตอร์DC

VDO การพันมอเตอร์DC [อ่าน : 342 ครั้ง]

วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง [อ่าน : 306 ครั้ง]

hvac tc

#https://www.youtube.com/watch?v=ZIlcn_qlQfc [อ่าน : 238 ครั้ง]

บทเรียนที่ 1

กิจกรรมแผนก [อ่าน : 267 ครั้ง]

วงจรภายในของภาคอิพุตและการต่อใ...

วงจรภายในของภาคอิพุตและการต่อใช้งาน [อ่าน : 260 ครั้ง]

มีกิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด 5