เครื่องแสดงอุณหภูมิคนไข้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:27 น. 381 ครั้ง นายสุชาติ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ และในปัจจุบัน ได้มีการนำเอาเทคโนโลยี พัฒนาให้เข้าสังคม และบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ในด้านต่างๆ เช่น งานทางการแพทย์ 

ซึ่งในปัจจุบันทางด้านการแพทย์ได้เกิดปัญหาที่ผู้ป่วยมีอาการช็อก ที่สาเหตุเกิดจากคนไข้มีไข้ขึ้นสูงอุณหภูมิในร่างกายมีค่าสูงจนทำให้เกิดอาการช็อก และมีผลอันตรายโดยตรงต่อคนไข้  ในเวลาที่แพทย์  พยาบาล  ครอบครัว หรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลคนไข้ในขณะนั้น ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ เครื่องแสดงอุณหภูมิคนไข้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ จึงมีความสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยให้แพทย์  พยาบาล  ครอบครัว หรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลคนไข้ ช่วยคนไข้ได้ทันเวลา และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการช็อก จากอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินไป

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบ และสร้างเครื่องแสดงอุณหภูมิคนไข้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่สามารถแจ้งเตือนไปยัง แพทย์ พยาบาล ครอบครัว หรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วย เมื่อคนไข้มีอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเกินค่าที่กำหนดได้  โดยการแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายไร้สาย ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยเหลือคนไข้ได้ทันเวลา  ซึ่งโครงการนี้จะเป็นพื้นฐานในการที่จะนำไปพัฒนาให้มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต