ประเภท : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ชุดทดลอง การเคลื่อนที่แบบเชิงเ...

ปีการศึกษา 2557 [อ่าน : 388 ครั้ง]

เครื่องแสดงอุณหภูมิคนไข้ผ่านแอ...

Thermometer for patient notification by the application line [อ่าน : 348 ครั้ง]

ตู้ชาร์จแบตมือถือพลังงานเเสงอา...

สิ่งประดิษฐ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [อ่าน : 390 ครั้ง]

เครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านอินเตอ...

สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ [อ่าน : 409 ครั้ง]

เครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปัการศึกษา 2560 [อ่าน : 467 ครั้ง]

มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 5