ติดต่อเรา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งอยู่ที่ อาคาร 5 ชั้น 3,4 

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์. 042-221538

อีเมลล์. sarot@udontech.ac.th 

เว็บไซต์. http://it.udontech.ac.th

facebook. www.facebook.com/groups/itudtc