ประเภท : กิจกรรมแผนกวิชา
กีฬาสี 2561

กีฬาสี สีแสด แผนกช่างก่อสร้าง-โยธา สถาปัตย์ [อ่าน : 479 ครั้ง]

โครงการพิธีไหว้ครู แผนกวิชาช่า...

นักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธาได้สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยอีกทั้งยังแสดงความรำลึกในบ... [อ่าน : 600 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางว...

เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะรวมถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ [อ่าน : 747 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภา...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ [อ่าน : 512 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการเลือกตั้งประธานช...

ส่งเสริมให้ผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิดและค่านิยมประช... [อ่าน : 536 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Da...

ทำความสะอาดแผนก จัดบรรยากาศภายในแผนกให้ดีขึ้น และส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำน... [อ่าน : 554 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการประกวดดาว เดือน...

เป็นการสร้างความผ่อนคลายและสร้างสีสันให้กับแผนก นักเรียน นักศึกษา โครงการดังกล่าวยังส่งผลให้เด็กมีคว... [อ่าน : 491 ครั้ง]

Happy new year 2018

มาจับฉลากแลกของขวัญกัน [อ่าน : 460 ครั้ง]

การไสไม้ให้ได้ฉาก

การไสไม้ให้ได้ฉาก [อ่าน : 865 ครั้ง]

มี<i class="fa fa-hand-lizard-o" aria-hidden="true"></i> กิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด 9