กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
ศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม โครงการ...

ศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม โครงการ LIVELLO UDONTHANI ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 6 ครั้ง]

โครงการ กิจกรรมปีใหม่2562 HAPP...

็สวัสดีปีใหม่ 2562 HAPPY NEW YEAR 2019 [อ่าน : 5 ครั้ง]

โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีวิท...

แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวิทยาลัยฯ ร่วมเดินขบวนพาเรทสีแสด และได้รับรางวัลชนะ... [อ่าน : 9 ครั้ง]

OPEN HOUSE 2019 เปิดบ้านวิทยาล...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเ... [อ่าน : 9 ครั้ง]

โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก ห้องเช...

ครูแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนค... [อ่าน : 7 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู แผนกเทคนิคสถาปัตยก...

ขอบคุณ...ทุกๆความร่วมมือ ร่วมใจ ครู อาจารย์ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา สถาปัตย์ คร้าาาาา [อ่าน : 6 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรี...

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ปีการศึกษา2561 ครั้งที่ 28 การแข่งขันทักษะการทำหุ่นจำล... [อ่าน : 3 ครั้ง]

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญ...

เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะการทำหุ่นจำลอง ระดับปวช. และ ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. [อ่าน : 8 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบ...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [อ่าน : 185 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมช...

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) พัฒนา TOP-UP [อ่าน : 167 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
สอบวิชาโครงการ ระดับปวช.3 เทอม...

สอบวิชาโครงการ ระดับปวช.3 เทอม 1/2561 แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม [อ่าน : 7 ครั้ง]

โครงการ ม้านั่งสมัยใหม่ (Modre...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 129 ครั้ง]

โครงการ กรอบรูปโคมไฟ (LAMP IN...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 130 ครั้ง]

โครงการ เก้าอี้ยางสานด้วยมือ R...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 133 ครั้ง]

โครงการ Table Custom โต๊ะคัสตอ...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 130 ครั้ง]

โึครงการกัลปพฤกษ์การ์เด้นแลนด์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม... [อ่าน : 113 ครั้ง]

โครงการศูนย์วิทยบริการโรงเรียน...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ว... [อ่าน : 150 ครั้ง]

โครงการ โคมไฟสามเหลื่อม (Trian...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 146 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ทีมีต่อกระบวนกา... ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 125 ครั้ง]
  • การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 109 ครั้ง]
  • การศึกษาผลการเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนของนักศึกษา วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 3 รหัส 2108-2003 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 98 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการระบายสีน้ำของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1(ม.6) ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 151 ครั้ง]