โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) พัฒนา TOP-UP

บริการวิชาการวิชาชีพ วัน เสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561, เวลา 14:35 น. 499 ครั้ง นางสาววรัญญพัชร

 

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) พัฒนา TOP-UP

แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) พัฒนา TOP-UP ร่วมส่งเสริมเพิ่มพูลรายได้และความรู้ออกแบบโลโก้ผลิตชุมชนตำบลวังทอง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึง 2 เมษายน 2561 ณ บ้านเหล่าหลวง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี