ประเภท : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โครงการ JAT HOUSE

โรงแรมคงความเป็น สถาปัตยกรรมอีสานไว้ให้เยอะที่สุด โรงแรมของเราจึงเป็นโรงแรมที่โดดเด่นด้านการตกแต่งสไ... [อ่าน : 58 ครั้ง]

โครงการ Rocket coffee bar

โครงการที่ออกแบบร้านอาหาร ด้วยตู้คอนเทรน์เนอร์ [อ่าน : 71 ครั้ง]

โครงการหอสมุดเวสสุวรรณ

โครงการนี้ขึ้นเพื่อประชาชนที่ต้องการศึกษาหาความรู้ต่างๆได้อย่างครบถ้วนทุกวงจร การศึกษา ไม่ว่าจะเป็น... [อ่าน : 64 ครั้ง]

โครงการ อีสานอยู่ดี

โครงการนี้เป็นการออกแบบโรงแรมที่เน้นดีไซน์โมเดิร์นกลิ่นไอวัฒนธรรมของอีสาน มาผสมผสาน กับการออกแบบ ผู้... [อ่าน : 73 ครั้ง]

โครงการ โค เคลฟเวอ คาเฟ่ (Co c...

ในปัจจุบันธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจคาเฟ่ร้านกาแฟ และเบเ... [อ่าน : 69 ครั้ง]

ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน...

หอสมุดวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ในปัจจุบันที่ต้องใช้หอสมุดที่มีอยู่ซึ่งมีสภาพที่เก่าแก่และชำรุดเสียหายจ... [อ่าน : 84 ครั้ง]

โครงการ Cafe digital lab

ออกแบบร้านคาเฟ่และค่าเฟ่ล้างกล้องฟิล์ม ครบวงจร [อ่าน : 64 ครั้ง]

โครงการ ปรับปรุงอาคารอำนวยการ...

โครงการ ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จากอาคารเดิมที่สร้างมาพร้อมกับวิทยาลัย ให้มีการ... [อ่าน : 66 ครั้ง]

โครงการ UDTC CONDO

โครงการ UDTC CONDO วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี [อ่าน : 72 ครั้ง]

โครงการ UDSPA

ออกแบบ UDSPA สปา [อ่าน : 61 ครั้ง]

โครงการ ม้านั่งสมัยใหม่ (Modre...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 362 ครั้ง]

สอบวิชาโครงการ ระดับปวช.3 เทอม...

สอบวิชาโครงการ ระดับปวช.3 เทอม 1/2561 แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม [อ่าน : 502 ครั้ง]

โครงการ กรอบรูปโคมไฟ (LAMP IN...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 371 ครั้ง]

โครงการ เก้าอี้ยางสานด้วยมือ R...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 373 ครั้ง]

โครงการ Table Custom โต๊ะคัสตอ...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 368 ครั้ง]

โึครงการกัลปพฤกษ์การ์เด้นแลนด์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม... [อ่าน : 497 ครั้ง]

โครงการศูนย์วิทยบริการโรงเรียน...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ว... [อ่าน : 466 ครั้ง]

โต๊ะ TABLE – X

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 397 ครั้ง]

โครงการ เก้าอี้ตัวต่อ LEGO CHA...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 434 ครั้ง]

โครงการ โคมไฟสามเหลื่อม (Trian...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 490 ครั้ง]

มี<i class="fa fa-th-large" aria-hidden="true"></i> นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 21