ประเภท : กิจกรรม
ศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม โครงการ...

ศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม โครงการ LIVELLO UDONTHANI ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 173 ครั้ง]

โครงการ กิจกรรมปีใหม่2562 HAPP...

็สวัสดีปีใหม่ 2562 HAPPY NEW YEAR 2019 [อ่าน : 147 ครั้ง]

โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีวิท...

แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวิทยาลัยฯ ร่วมเดินขบวนพาเรทสีแสด และได้รับรางวัลชนะ... [อ่าน : 153 ครั้ง]

OPEN HOUSE 2019 เปิดบ้านวิทยาล...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเ... [อ่าน : 139 ครั้ง]

โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก ห้องเช...

ครูแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนค... [อ่าน : 143 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู แผนกเทคนิคสถาปัตยก...

ขอบคุณ...ทุกๆความร่วมมือ ร่วมใจ ครู อาจารย์ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา สถาปัตย์ คร้าาาาา [อ่าน : 130 ครั้ง]

โครงการกิจกรรมประกวด ดาว- เดือ...

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 [อ่าน : 321 ครั้ง]

โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภาย...

วันที่ 19 มกราคม 2561 [อ่าน : 103 ครั้ง]

โครงการกิจกรรมไหว้ครูแผนกช่างส...

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 [อ่าน : 496 ครั้ง]

มี<i class="fa fa-th-large" aria-hidden="true"></i> กิจกรรมทั้งหมด 9