ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมแผนกวิชา ดู กิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ปร...

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพั... [อ่าน : 318 ครั้ง]

กีฬาประเพณีภายใน UDTC GAME 201...

กองเชียร์ และ เชียร์หลีดเดอร์ คณะสีฟ้า Merry Christmas รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทขบวนพาเหรด [อ่าน : 381 ครั้ง]

กิจกรรม Open House วิทยาลัยเทค...

กิจกรรม Open House วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ [อ่าน : 218 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมการแข่งขันทักษะโลจิ...

อบรมและคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันทักษะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (จำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) [อ่าน : 812 ครั้ง]

กิจกรรมไหว้ครู

22 มิถุนายน 2560 ศิษย์ทราบซึ้งในพระคุณครู [อ่าน : 685 ครั้ง]

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

บายศรีสู่ขวัญ-ผูกแขนอวยพร ให้นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 1662 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
โครงการอบรมการแข่งขันทักษะโลจิ...

วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ.2560 [อ่าน : 1018 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การศึกษาการแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงาน วิชา การเขียนแบบแผ่นคลี่ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั... การศึกษาการแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงาน วิชา การเขียนแบบแผ่นคลี่ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง [อ่าน : 640 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา วิชากลศาสตร์วิศวกรรม เรื่องเวคเตอร์และระบบของแรงใน 2 มิติโดยเทคนิคแผ... 2/2559[อ่าน : 589 ครั้ง]