ติดต่อเรา

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เลขที่ 3  ถนนวัฒนานุวงค์   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง   จ.อุดรธานี  41000