กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมแผนกวิชา วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 13:59 น. 449 ครั้ง นางสาววสุรัตน์

22 มิถุนายน  2560 จัดกิจกรรมไหว้ครู ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.และปวส. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์