กิจกรรมอบรมการแข่งขันทักษะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (จำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์)

กิจกรรมแผนกวิชา วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 14:19 น. 511 ครั้ง นางสาววสุรัตน์

รูปภาพประกอบ :