ประเภท : กิจกรรมแผนกวิชา
กิจกรรมอบรมการแข่งขันทักษะโลจิ...

อบรมและคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันทักษะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (จำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) [อ่าน : 347 ครั้ง]

กิจกรรมไหว้ครู

22 มิถุนายน 2560 ศิษย์ทราบซึ้งในพระคุณครู [อ่าน : 322 ครั้ง]

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

บายศรีสู่ขวัญ-ผูกแขนอวยพร ให้นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 640 ครั้ง]

มีกิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด 3