ประเภท : กิจกรรมแผนกวิชา
กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ปร...

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพั... [อ่าน : 14 ครั้ง]

กีฬาประเพณีภายใน UDTC GAME 201...

กองเชียร์ และ เชียร์หลีดเดอร์ คณะสีฟ้า Merry Christmas รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทขบวนพาเหรด [อ่าน : 11 ครั้ง]

กิจกรรม Open House วิทยาลัยเทค...

กิจกรรม Open House วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ [อ่าน : 9 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมการแข่งขันทักษะโลจิ...

อบรมและคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันทักษะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (จำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) [อ่าน : 553 ครั้ง]

กิจกรรมไหว้ครู

22 มิถุนายน 2560 ศิษย์ทราบซึ้งในพระคุณครู [อ่าน : 495 ครั้ง]

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

บายศรีสู่ขวัญ-ผูกแขนอวยพร ให้นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 1083 ครั้ง]

มีกิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด 6