แสดงข้อมูลสำหรับดาวโหลดเอกสาร : 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม