โครการเรียนรู้วัฒนธรรมวันคริตมาสต์สู่สากล 2019

กิจกรรมแผนกวิชา วัน จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562, เวลา 09:23 น. 182 ครั้ง นางสาวธมลวรรณ

ป้ายกิจกรรม 

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา

วงดนตรีวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 ร้องเพลงประสานเสียง

 

การแสดงละครเรื่อง สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 โดยนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเดินแบบชุดประจำชาติอาเซียน

การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ