โครงการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมแผนกวิชา วัน จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562, เวลา 19:48 น. 170 ครั้ง นางสาวธมลวรรณ

ภาพที่ 1 บรรยากาศวานวันสุนทรภู่ สถานที่ : ศูนย์วิทยาบริการและห้องสมุดวิทยาบัยเทคนิคอุดรธานี

ภาพที่ 2 : บรรยากาศงานวันสุนทรภู่ สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 ภาพที่ 3: การจัดประกวดวาดภาพตัวละครของสุนทรภู่ สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาพที่ 3: การจัดประกวดวาดภาพตัวละครของสุนทรภู่ สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาพที่ 4 : บรรยากาศงานวันสุนทรภู่ สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาพที่ 5 : นักเรียน นักศึกษา ร่วมชมนิทรรศการวันสุนทรภู่ สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี