โครงการวันรักภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมแผนกวิชา วัน จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562, เวลา 20:17 น. 187 ครั้ง นางสาวธมลวรรณ

ภาพที่ 1 : นักเรียน นักศึกษาร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือ สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาพที่ 2 : นักเรียน นักศึกษาร่วมแข่งขันประกวดคัดลายมือ. สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาพที่ 3 : จับสลากลำดับการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านและสุนทรพจน์ สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาพที่ 4 : บรรยากาศการแข่งขันสุนทรพจน์ สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาพที่ 5 : คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาพที่ 6 : นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาพที่ 7 : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาพที่ 8 : มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน สถานที่ : หน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี