ประเภท : กิจกรรมแผนกวิชา
โครงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีริม...

โครงการแผนกวิชาสามัญ [อ่าน : 50 ครั้ง]

โครงการวันรักภาษาไทย ปีการศึกษ...

หมวดวิชาภาษาไทย [อ่าน : 259 ครั้ง]

โครงการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา...

โครงการหมวดภาษาไทย [อ่าน : 241 ครั้ง]

โครการเรียนรู้วัฒนธรรมวันคริตม...

โครงการหมวดภาษาอังกฤษ [อ่าน : 248 ครั้ง]

การแข่งขันแอโรบิกชิงแชมป์ประเท...

โดยเทสโก้โลตัส [อ่าน : 582 ครั้ง]

วิดีโอภาษาไทย

การสะกดคำ [อ่าน : 434 ครั้ง]

5 techniques to speak any lang...

Motivation with Ted Talk [อ่าน : 439 ครั้ง]

Greeting

English Department [อ่าน : 434 ครั้ง]

Newton's 1 Law

Newton's 1 Law [อ่าน : 432 ครั้ง]

วิดีโอการเคลื่อนที่วงกลม

[อ่าน : 452 ครั้ง]

มีกิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด 10