ประเภท : กิจกรรมแผนกวิชา
โครงการวันรักภาษาไทย ปีการศึกษ...

หมวดวิชาภาษาไทย [อ่าน : 116 ครั้ง]

โครงการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา...

โครงการหมวดภาษาไทย [อ่าน : 106 ครั้ง]

โครการเรียนรู้วัฒนธรรมวันคริตม...

โครงการหมวดภาษาอังกฤษ [อ่าน : 120 ครั้ง]

การแข่งขันแอโรบิกชิงแชมป์ประเท...

โดยเทสโก้โลตัส [อ่าน : 447 ครั้ง]

วิดีโอภาษาไทย

การสะกดคำ [อ่าน : 298 ครั้ง]

5 techniques to speak any lang...

Motivation with Ted Talk [อ่าน : 336 ครั้ง]

Greeting

English Department [อ่าน : 286 ครั้ง]

Newton's 1 Law

Newton's 1 Law [อ่าน : 310 ครั้ง]

วิดีโอการเคลื่อนที่วงกลม

[อ่าน : 305 ครั้ง]

มีกิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด 9