ประเภท : กิจกรรมแผนกวิชา
โครงการวันรักภาษาไทย ปีการศึกษ...

หมวดวิชาภาษาไทย [อ่าน : 186 ครั้ง]

โครงการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา...

โครงการหมวดภาษาไทย [อ่าน : 169 ครั้ง]

โครการเรียนรู้วัฒนธรรมวันคริตม...

โครงการหมวดภาษาอังกฤษ [อ่าน : 182 ครั้ง]

การแข่งขันแอโรบิกชิงแชมป์ประเท...

โดยเทสโก้โลตัส [อ่าน : 508 ครั้ง]

วิดีโอภาษาไทย

การสะกดคำ [อ่าน : 349 ครั้ง]

5 techniques to speak any lang...

Motivation with Ted Talk [อ่าน : 384 ครั้ง]

Greeting

English Department [อ่าน : 330 ครั้ง]

Newton's 1 Law

Newton's 1 Law [อ่าน : 359 ครั้ง]

วิดีโอการเคลื่อนที่วงกลม

[อ่าน : 360 ครั้ง]

มีกิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด 9