ประเภท : ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา
 • การแข่งขันประกวดการพูดในที่สารธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ( Public Speking Contest 2019 ) ระดับภาคตะวันออกเฉ... โครงการหมวดภาษาอังกฤษ[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562 หมวดวิทยาศาสตร์ และ หมวดคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะ "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)" ระดับ ปวช. และ ปวส. ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี...[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 หมวดวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จ.ขอนแก่น[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 หมวดวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ในวันทีี่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จ.อุดรธานี[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 หมวดวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 หมวดวิทยาศาสตร์ ได้ส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี [อ่าน : 17 ครั้ง]
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2... หมวดวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฏาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาข...[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ “การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2...[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา–เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี (อศจ.)... หมวดวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จ.อุดรธานี[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2561 หมวดวิทยาศาสตร์ และหมวดคณิตศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ “การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ....[อ่าน : 14 ครั้ง]
 • แผนกวิชาสามัญ จัดโครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ศิลปะสังคมและวัตนธรรมต่างถิ่น วันที่ 29-30 กันยายน 2561 ครูในแผนกวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ศิลปะสังคมและวัฒนธรรมต่างถิ่น ณ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับครูที่เกษียณราชการ ใน...[อ่าน : 236 ครั้ง]
 • 10 อันดับ วิทยาศาสตร์น่ารู้ เผยความจริงที่น่าสนใจของ ‘วิทยาศาสตร์’ ที่คุณอาจไม่เคยรู้ (ตอนที่1) หมวดวิทยาศาสตร์[อ่าน : 248 ครั้ง]
 • มาร์ช วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี[อ่าน : 465 ครั้ง]
มีประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด 13