ประเภท : กิจกรรมแผนกวิชา
โครงการวันรักภาษาไทย ปีการศึกษ...

หมวดวิชาภาษาไทย [อ่าน : 190 ครั้ง]

โครงการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา...

โครงการหมวดภาษาไทย [อ่าน : 175 ครั้ง]

โครการเรียนรู้วัฒนธรรมวันคริตม...

โครงการหมวดภาษาอังกฤษ [อ่าน : 185 ครั้ง]

การแข่งขันแอโรบิกชิงแชมป์ประเท...

โดยเทสโก้โลตัส [อ่าน : 511 ครั้ง]

วิดีโอภาษาไทย

การสะกดคำ [อ่าน : 355 ครั้ง]

5 techniques to speak any lang...

Motivation with Ted Talk [อ่าน : 385 ครั้ง]

Greeting

English Department [อ่าน : 337 ครั้ง]

Newton's 1 Law

Newton's 1 Law [อ่าน : 363 ครั้ง]

วิดีโอการเคลื่อนที่วงกลม

[อ่าน : 365 ครั้ง]

มีกิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด 9