งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ตัวอย่างแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 249 ครั้ง]
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
ไฟเลี้ยวจักรยานอัจฉริยะ

ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 257 ครั้ง]

เครื่องซิิลสายเลือดอัตโนมัติ

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 220 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
Computer Hardwaer

การประกอบคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 218 ครั้ง]

กิจกรรมแผนกวิชา ดู กิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด
กีฬาสี

ภาพกิจกรรม [อ่าน : 241 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่าง ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างทั้งหมด