แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

2. เปิดกิจการส่วนตัว

3. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

4. สอบบรรจุเข้ารับราชการ