ไฟเลี้ยวจักรยานอัจฉริยะ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:38 น. 252 ครั้ง นายราเชน

บทคัดย่อ

 หัวข้อวิจัย        : ไฟเลี้ยวจักรยานอัตโนมัติ (Auto turn Signal)

ชื่อผู้วิจัย         : นายรุ่งเรือง  อ่อนตา

                      นายพงศกร  พันธุมะโน

 

ในปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปมีความใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเองมากขึ้น โดยได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ มากมาย ทั้งอาหารเสริม อุปกรณ์การออกกำลังกาย เช่น โฆษณาโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ แม้กระทั่งสังคมออนไลน์(Social network) และยิ่งเดือนสิงหาคม 58 ที่ผ่านมา มีกิจกรรม Bike for mom ทำให้มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และกระแสการออกกำลังกายก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง

จากการสังเกตการใช้พื้นที่สาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีผู้มาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย และการปั่นจักรยานก็ยิ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน บางครั้งมากจนเกือบเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะจังหวะในการแซงที่ไม่รู้กัน

ปัญหาดังกล่าวอาจหมดไปได้  หากมีการให้สัญญาณที่ช่วยให้ทราบถึงสถานะการใช้  เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้