ประเภท : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ไฟเลี้ยวจักรยานอัจฉริยะ

ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 281 ครั้ง]

เครื่องซิิลสายเลือดอัตโนมัติ

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 241 ครั้ง]

มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 2