ติดต่อเรา

เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 042-221538 ต่อ 406  Facebook : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วท.อุดรธานี