สิ่งประดิษฐ์ ระบบป้องกันเมาแล้วขับ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:31 น. 375 ครั้ง นายจักรกฤษ

ปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดอันดับโดยองค์การอนามัยโลกปี 2015 ให้เป็นประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ซึ่งสาเหตุที่ประเทศไทยติดอันดับเป็นเพราะประชาชนที่ใช้รถ เกิดความประมาท ขาดวินัยจราจร เมาแล้วขับ รวมไปถึงการไม่เคารพกฎจราจรต่างๆ

จากแนวคิดดังกล่าวนี้ผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญในการลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ จึงสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยในการเข้ามามีบทบาทในการลดอุบัติเหตุ โดยเน้นแนวความคิดการสร้างที่ไม่ซับซ้อนเพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และใช้ทุนงบประมาณที่ต่ำ แต่แฝงด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การดำเนินการเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดจากกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดในงานประดิษฐ์เพื่อให้ได้รูปแบบโครงสร้างของระบบป้องกันเมาแล้วขับที่มีความเป็นไปได้ในการสร้าง ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบโครงสร้าง ชุดคำสั่งโปรแกรม แล้วดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ และเริ่มแบ่งงานกันในกลุ่มเพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้

จากผลการทดสอบระบบป้องกันเมาแล้วขับ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการนำเซนเซอร์ไปติดตั้งบริเวณที่ต้องการ แล้วนำกล่องควบคุมไปเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่รถก็จะสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยการทดลองนำบุคคลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป่าที่ตัวเซนเซอร์แล้วทำการสตาร์ทรถ ผลการทดลองคือรถไม่สามารถสตาร์ทได้เนื่องจากโดนตัดแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่